Liên hệ

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐẠI Á.
   Tiếng Anh: DAI A LAND CORPORATION.
   Tên viết tắt: DAI A LAND CORP.
   
   Địa chỉ: Tầng 3, số 169 - 171 Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, TP.HCM.
   Điện thoại: 028. 3969 5679
   Fax: 028. 3969 5678
   Email: hotuyen17@gmail.com
   Website: www.daialand.com or www.daialand.com.vn
*
*
*
*
*