Tin tức

Nhà chung cư sẽ được xếp hạng

( 04-12-2015 - 10:56 AM ) - Lượt xem: 1028

Theo thông tin Bộ Xây dựng, bộ này đang soạn thảo thông tư về phân hạng, công nhận chung cư nhằm xác định giá trị chung cư, qua đó áp mức giá dịch vụ quản lý, vận hành theo khung giá do UBND cấp tỉnh ban hành.

Theo thông tin Bộ Xây dựng, bộ này đang soạn thảo thông tư về phân hạng, công nhận chung cư nhằm xác định giá trị chung cư, qua đó áp mức giá dịch vụ quản lý, vận hành theo khung giá do UBND cấp tỉnh ban hành

Theo dự thảo đối tượng áp dụng thông tư này chỉ dành cho nhà ở thương mại. Nhà chung cư được đánh giá phân hạng và công nhận hạng theo 4 nhóm tiêu chí: Nhóm  tiêu chí về quy hoạch, kiến trúc; Nhóm  tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; Nhóm tiêu chí về mức độ và chất lượng hoàn thiện; Nhóm tiêu chí về chất lượng dịch vụ quản lý nhà chung cư.

Việc phân hạng nhà chung cư được xác định trên nguyên tắc đánh giá chấm điểm theo 4 nhóm tiêu chí quy định tại điều 4 của Thông tư này để phân thành 03 hạng gồm hạng A, hạng B, hạng C.

Cụ thể, hạng A là chung cư cao cấp, có tổng số điểm đạt được từ 95 đến 100 điểm và đảm bảo điểm số tối thiểu của cả 4 tiêu chí đối với chung cư hạng A.

Hạng B là chung cư có tổng số điểm đạt được từ 80 điểm  trở lên và đảm bảo điểm số tối thiểu của cả 4 tiêu chí đối với chung cư hạng B.

Hạng C là những chung cư thông thường, được xây dựng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ